பிரதான செய்திகள்

அறிவித்தல்

கண்ணீர் அஞ்சலி

பெயர் -திரு. கேசகர் கனகசபை
பிறந்த இடம் -யாழ் கொடிகாமம்
வாழ்ந்த இடம் -கிளிநொச்சி பரந்தன்
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 2023-09-17

மரண அறிவித்தல்

பெயர் -திரு. இராஜதுரை ஆனந்தராசா
பிறந்த இடம் -மட்டக்களப்பு, இலங்கை
வாழ்ந்த இடம் -மட்டக்களப்பு, இலங்கை
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 2023-09-14

அரசியல்

இலங்கை செய்திகள்

இந்தியச்செய்திகள்