விளம்பரம்செய்ய [Advertise with us]

எமது தளத்தில் விளம்பரம் செய்ய ஆகக்குறைந்த கட்டணம் 2000 ரூபா( ஒரு மாதம்). உள்ளடக்கம் அளவு காலம் என்பனவற்றினை பொறுத்து கட்டணத்தில் மாறுபாடு இருக்கும்!

மேலதிக தகவல்களுக்கு JaffnaZone@mail.com இற்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.

Advertisement Charges

Position and Size Price/Month
720×90 : Top Rs 10,000 Per Month
468×90 : Zone 1 Rs 8,000 Per Month [Below Latest news ]
780×90 : Zone 2 Rs 7,000 Per Month [Above Tap News ]
468×90 : Zone 3 Rs 6,000 Per Month [Above Editor Choice]
300×300 : Top Corner Rs 10,000 Per Month [Like Box place ]
300×300 : Side Rs 5,000 Per Month [Ads Area ]
300×150 : Side Rs 2,000 Per Month [Ads Area ]
120 x90 : Right Rs 2,000 Per Month

Advertisement Charges

Position and Size Price/Month
990×90 : Top Rs 10,000 Per Month
468×90 : Middle
Rs 8,000 Per Month [Middle Top  below Header]
250×250 : Right
Rs 2,000 Per Month
250×250 : left
Rs 2,000 Per Month
250×100 : Right
Rs 2,000 Per Month
250×100 : left
Rs 2,000 Per Month
Last Updated:
Radio
×