விளம்பரம்செய்ய [Advertise with us]

எமது தளத்தில் விளம்பரம் செய்ய ஆகக்குறைந்த கட்டணம் 5000 ரூபா( ஒரு மாதம்). உள்ளடக்கம் அளவு காலம் என்பனவற்றினை பொறுத்து கட்டணத்தில் மாறுபாடு இருக்கும்!

மேலதிக தகவல்களுக்கு JaffnaZone@mail.com இற்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.

Download Contract Form

Advertisement Charges

Position and Size Price/Month
720×90 : Top Rs 50,000 Per Month
468×90 : Zone 1 Rs 30,000 Per Month [Below Latest news]
780×90 : Zone 2 Rs 30,000 Per Month [Above Tap News]
468×90 : Zone 3 Rs 10,000 Per Month [Above Editor Choice]
300×300 : Top Corner Rs 25,000 Per Month [Like Box place]
300×300 : Side Rs 15,000 Per Month [Ads Area]
300×150 : Side Rs 8,000 Per Month [Ads Area]
120 x90 : Right Rs 5,000 Per Month

Advertisement Charges

Position and Size Price/Month
990×90 : Top Rs 50,000 Per Month
468×90 : Middle Rs 30,000 Per Month [Middle Top  below Header]
250×250 : Right Rs 10,000 Per Month
250×250 : left Rs 10,000 Per Month
250×100 : Right Rs 8,000 Per Month
250×100 : left Rs 8,000 Per Month

Last Updated: