மன்னார்

உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் பயண கட்டுப்பாடு..! மேலும் பல கட்டுப்பாடுகளும் அமுல், ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு விடுத்துள்ள அறிவிப்பு..

உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் பயண கட்டுப்பாடு..! மேலும் பல கட்டுப்பாடுகளும் அமுல், ஜனாதிபதி ஊடக பிாிவு விடுத்துள்ள அறிவிப்பு.. மேலும் படிக்க...

யாழ்.மாவட்டத்தில் 36 பேர் உட்பட வடக்கில் இன்று 37 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி..! மாகாண சுகாதார பணிப்பாளர் தகவல், விபரம் வெளியானது..

யாழ்.மாவட்டத்தில் 36 போ் உட்பட வடக்கில் இன்று 37 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி..! மாகாண சுகாதார பணிப்பாளா் தகவல், விபரம் வெளியானது.. மேலும் படிக்க...

யாழ்.மாவட்டத்தில் மேலும் 18 பேர் உட்பட வடக்கில் 25 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி..! யாழ்.போதனா வைத்தியசாலை தகவல்..

யாழ்.மாவட்டத்தில் மேலும் 18 போ் உட்பட வடக்கில் 25 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி..! யாழ்.போதனா வைத்தியசாலை தகவல்.. மேலும் படிக்க...

970 சுகாதார தொண்டர்களுக்கும் நிரந்தர நியமனம் வேண்டும்..! ஆளுநர் செயலகம் முன்பாக மேலும் ஒரு தரப்பு போராட்டம்..

970 சுகாதார தொண்டா்களுக்கும் நிரந்தர நியமனம் வேண்டும்..! ஆளுநா் செயலகம் முன்பாக மேலும் ஒரு தரப்பு போராட்டம்.. மேலும் படிக்க...

முள்ளிவாய்க்காலில் கூடினால் கூண்டோடு கைது..! அரசியல்வாதி, பொதுமகன் வேறுபாடு பார்க்கப்படாது...

முள்ளிவாய்க்காலில் கூடினால் கூண்டோடு கைது..! அரசியல்வாதி, பொதுமகன் வேறுபாடு பார்க்கப்படாது... மேலும் படிக்க...

யாழ்.மாவட்ட செயலக மேலதிக அரசாங்க அதிபர் உட்பட யாழ்.மாவட்டத்தில் 15 பேருக்கு தொற்று..! விபரம் வெளியானது..

யாழ்.மாவட்ட செயலக மேலதிக அரசாங்க அதிபா் உட்பட யாழ்.மாவட்டத்தில் 15 பேருக்கு தொற்று..! விபரம் வெளியானது.. மேலும் படிக்க...

யாழ்.மாவட்டத்தில் 21 பேர் உட்பட வடக்கில் 27 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி..! யாழ்.போதனா வைத்தியசாலை தகவல்..

யாழ்.மாவட்டத்தில் 21 போ் உட்பட வடக்கில் 27 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி..! யாழ்.போதனா வைத்தியசாலை தகவல்.. மேலும் படிக்க...

வடக்கில் தொடரும் கொரோனா அபாயம்..! இன்றும் 25 பேருக்கு தொற்று, மாகாண சுகாதார பணிப்பாளர் தகவல்..

வடக்கில் தொடரும் கொரோனா அபாயம்..! இன்றும் 25 பேருக்கு தொற்று, மாகாண சுகாதார பணிப்பாளா் தகவல்.. மேலும் படிக்க...

யாழ்.மாவட்டத்தில் 16 பேர் உட்பட வடக்கில் 26 பேருக்கு இன்று கொரோனா தொற்று உறுதி..! யாழ்.போதனா வைத்தியசாலை தகவல்..

யாழ்.மாவட்டத்தில் 16 போ் உட்பட வடக்கில் 26 பேருக்கு இன்று கொரோனா தொற்று உறுதி..! யாழ்.போதனா வைத்தியசாலை தகவல்.. மேலும் படிக்க...

வடமாகாணத்தில் தொடரும் கொரோனா அபாயம்..! இன்று யாழ்.மாவட்டத்தில் 18 பேர் உட்பட வடக்கில் 20 பேருக்கு தொற்று..

வடமாகாணத்தில் தொடரும் கொரோனா அபாயம்..! இன்று யாழ்.மாவட்டத்தில் 18 போ் உட்பட வடக்கில் 20 பேருக்கு தொற்று.. மேலும் படிக்க...

Radio