ஜோதிடம்

இன்றைய நாள் எப்படி - 24 பங்குனி 2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை

இன்றைய பஞ்சாங்கம் 24-03-2019, பங்குனி 10, ஞாயிற்றுக்கிழமை, சதுர்த்தி திதி இரவு 08.51 வரை பின்பு தேய்பிறை பஞ்சமி. சுவாதி நட்சத்திரம் காலை 07.41 வரை பின்பு மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி - 23 பங்குனி 2019 சனிக்கிழமை

இன்றைய பஞ்சாங்கம் 23-03-2019, பங்குனி 09, சனிக்கிழமை, திரிதியை திதி இரவு 10.32 வரை பின்பு தேய்பிறை சதுர்த்தி. சித்திரை நட்சத்திரம் காலை 09.05 வரை பின்பு மேலும் படிக்க...

வார ராசிப்பலன் -- மார்ச் 24 முதல் 30 வரை பங்குனி 10 முதல் 16 வரை

இவ்வார சந்திரன் சஞ்சரிக்கும் ராசிகள்  துலாம் 22-03-2019 இரவு 10.02 மணி முதல் 25-03-2019 அதிகாலை 01.08 மணி வரை.விருச்சிகம் 25-03-2019 அதிகாலை 01.08 மணி முதல் மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி - 22 பங்குனி 2019 வெள்ளிக்கிழமை

இன்றைய பஞ்சாங்கம் 22-03-2019, பங்குனி 08, வெள்ளிக்கிழமை, துதியை திதி பின்இரவு 12.56 வரை பின்பு தேய்பிறை திரிதியை. அஸ்தம் நட்சத்திரம் பகல் 11.06 வரை பின்பு மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி - 21 பங்குனி 2019 வியாழக்கிழமை

இன்றைய பஞ்சாங்கம் 21-03-2019, பங்குனி 07, வியாழக்கிழமை, பௌர்ணமி திதி காலை 07.13 வரை பின்பு பிரதமை திதி பின்இரவு 03.52 வரை பின்பு தேய்பிறை துதியை. உத்திரம் மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி - 20 பங்குனி 2019 புதன்கிழமை

இன்றைய பஞ்சாங்கம் 20-03-2019, பங்குனி 06, புதன்கிழமை, வளர்பிறை சதுர்த்தசி திதி பகல் 10.45 வரை பின்பு பௌர்ணமி. பூரம் நட்சத்திரம் மாலை 04.17 வரை பின்பு உத்திரம். மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி - 19 பங்குனி 2019 செவ்வாய்க்கிழமை

இன்றைய பஞ்சாங்கம் 19-03-2019, பங்குனி 05, செவ்வாய்க்கிழமை, திரியோதசி திதி பகல் 02.18 வரை பின்பு வளர்பிறை சதுர்த்தசி. மகம் நட்சத்திரம் இரவு 07.04 வரை பின்பு மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி - 18 பங்குனி 2019 திங்கட்கிழமை

இன்றைய பஞ்சாங்கம் 18-03-2019, பங்குனி 04, திங்கட்கிழமை, துவாதசி திதி மாலை 05.43 வரை பின்பு வளர்பிறை திரியோதசி. ஆயில்யம் நட்சத்திரம் இரவு 09.46 வரை பின்பு மகம். மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி - 16 பங்குனி 2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை

இன்றைய பஞ்சாங்கம் 17-03-2019, பங்குனி 03, ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஏகாதசி திதி இரவு 08.51 வரை பின்பு வளர்பிறை துவாதசி. பூசம் நட்சத்திரம் இரவு 12.11 வரை பின்பு மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி - 16 பங்குனி 2019 சனிக்கிழமை

இன்றைய பஞ்சாங்கம் 16-03-2019, பங்குனி 02, சனிக்கிழமை, தசமி திதி இரவு 11.33 வரை பின்பு வளர்பிறை ஏகாதசி. புனர்பூசம் நட்சத்திரம் பின்இரவு 02.12 வரை பின்பு பூசம். மேலும் படிக்க...

Radio
×