ஜோதிடம்

இன்றைய ராசிபலன் - 19/01/2021 மிதுன ராசிகாரர்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று..

இன்றைய ராசிபலன் - 19/01/2021 மிதுன ராசிகாரர்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று.. மேலும் படிக்க...

இன்றைய ராசிபலன் - 18/04/2021, மகர ராசிகாரர்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று..

இன்றைய ராசிபலன் - 18/04/2021, மகர ராசிகாரா்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று.. மேலும் படிக்க...

இன்றைய ராசிபலன் - 17/04/2021, சிம்ம ராசிகாரர்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று..

இன்றைய ராசிபலன் - 17/04/2021, சிம்ம ராசிகாரர்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று.. மேலும் படிக்க...

இன்றைய ராசிபலன் 16/04/2021, கடக ராசிகாரர்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று..

இன்றைய ராசிபலன் 16/04/2021, கடக ராசிகாரா்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று.. மேலும் படிக்க...

இன்றைய ராசிபலன் 15/04/2021, தனுசு ராசிகாரர்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று..

இன்றைய ராசிபலன் 15/04/2021, தனுசு ராசிகாரா்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று.. மேலும் படிக்க...

பிலவ வருடத்தை வரவேற்பது எப்படி? சுப நேரங்கள் என்ன? Video

வருடப்பிறப்பு மலரும் மங்களகரமான பிலவ வருடம் (14.04.2021) புதன்கிழமை அதிகாலை 1.39 மணிக்கு பூர்வ பக்க துதியை திதியில் பரணி நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் மகர மேலும் படிக்க...

இன்றைய ராசிபலன் - 14/04/2021, விருச்சிக ராசிகாரர்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று..

இன்றைய ராசிபலன் - 14/04/2021, விருச்சிக ராசிகாரா்களுக்கு சிறப்பான நான் இன்று.. மேலும் படிக்க...

இன்றைய ராசிபலன் - 13/04/2020, கும்ப ராசிகாரர்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று..

இன்றைய ராசிபலன் - 13/04/2020, கும்ப ராசிகாரா்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று.. மேலும் படிக்க...

இன்றைய ராசிபலன் - 12/04/2021, துலாம் ராசிகாரர்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று..

இன்றைய ராசிபலன் - 12/04/2021, துலாம் ராசிகாரா்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று.. மேலும் படிக்க...

இன்றைய ராசிபலன் - 11/04/2021, துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று..

இன்றைய ராசிபலன் - 11/04/2021, துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான நாள் இன்று.. மேலும் படிக்க...

Radio