அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் சிறப்பு விடுமுறை...

ஆசிரியர் - Editor I
அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் சிறப்பு விடுமுறை...

நாட்டில் நிலவும் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக நாளை வெள்ளிக்கிழமை அனைத்து அரச மற்றும் தனியார் பாடசாலைகளுக்கு  சிறப்பு விடுமுறை வழங்குவதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

இது இனி பரகசியம் ஆளுநரும் கிடையாது மேயரும் கிடையாது!

மேலும் சங்கதிக்கு