அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் சிறப்பு விடுமுறை...

ஆசிரியர் - Editor I
அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் சிறப்பு விடுமுறை...

நாட்டில் நிலவும் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக நாளை வெள்ளிக்கிழமை அனைத்து அரச மற்றும் தனியார் பாடசாலைகளுக்கு  சிறப்பு விடுமுறை வழங்குவதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

பேரம் பேசும் ஏமாற்று அரசியல் வேண்டாம் - திடசித்தத்துடன் முன்நகர்வோம் !

மேலும் சங்கதிக்கு