கொழும்பு

வாக்களிப்பு நிலையத்திற்குள் நின்று வாக்கு சீட்டை புகைப்படம் எடுத்த முல்லைத்தீவு ஊடகவியலாளர் கைது..!

வாக்களிப்பு நிலையத்திற்குள் நின்று வாக்கு சீட்டை புகைப்படம் எடுத்த முல்லைத்தீவு ஊடகவியலாளர் கைது..! மேலும் படிக்க...

யாழ்ப்பாணத்தில் வாக்களிப்பு பணிகள் துரிதம்..! அரசியல் தலைவர்கள் காலையிலேயே வாக்குகளை அளித்தனர்..

யாழ்ப்பாணத்தில் வாக்களிப்பு பணிகள் துரிதம்..! அரசியல் தலைவர்கள் காலையிலேயே வாக்குகளை அளித்தனர்.. மேலும் படிக்க...

வாக்காளிப்பதற்கு மக்களை ஏற்றிவந்த பேருந்து மீது துப்பாக்கி சூடு..! மன்னார்- தந்திரிமலை பகுதியில் சம்பவம்..

வாக்காளிப்பதற்கு மக்களை ஏற்றிவந்த பேருந்து மீது துப்பாக்கி சூடு..! மன்னார்- தந்திரிமலை பகுதியில் சம்பவம்.. மேலும் படிக்க...

தேர்தல் முடிவுகளை உடனுக்குடன் அறிய..! Election results soon! www.JaffnaZone.com

தேர்தல் முடிவுகளை உடனுக்குடன் அறிய..!Election results soon! மேலும் படிக்க...

யாழ்.சுன்னாகத்தில் விதிகளை மீறி தோ்தல் பிரச்சாரம்..! விசாாிக்க சென்ற அதிகாாிகளுக்கு அச்சுறுத்தல்..

யாழ்.சுன்னாகத்தில் விதிகளை மீறி தோ்தல் பிரச்சாரம்..! விசாாிக்க சென்ற அதிகாாிகளுக்கு அச்சுறுத்தல்.. மேலும் படிக்க...

எம்.கே.சிவாஜிலிங்கத்திற்கு பிரச்சாரம்..! கரவெட்டி ஆதார வைத்தியசாலை மருத்துவருக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டு..

எம்.கே.சிவாஜிலிங்கத்திற்கு பிரச்சாரம்..! கரவெட்டி ஆதார வைத்தியசாலை மருத்துவருக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டு.. மேலும் படிக்க...

அநாகாிகமான அரசியல் நாகாிகம் உயிா்தெழாமல் இருக்க மக்கள் ஜனநாயக உாித்தை பயன்படுத்துங்கள்..! பிரதமா் அறைகூவல்..

அநாகாிகமான அரசியல் நாகாிகம் உயிா்தெழாமல் இருக்க மக்கள் ஜனநாயக உாித்தை பயன்படுத்துங்கள்..! பிரதமா் அறைகூவல்.. மேலும் படிக்க...

கோதுமை மா விலை அதிகாிக்கப்படவில்லை..! திட்டமிட்ட சதி செயல்களை நம்பாதீா்கள் அரசு மக்களிடம் கோாிக்கை..

கோதுமை மா விலை அதிகாிக்கப்படவில்லை..! திட்டமிட்ட சதி செயல்களை நம்பாதீா்கள் அரசு மக்களிடம் கோாிக்கை.. மேலும் படிக்க...

51 தோ்தல் அதிகாாிகள் திடீா் சுகயீனத்தால் வைத்தியசாலையில் அனுமதி..!

51 தோ்தல் அதிகாாிகள் திடீா் சுகயீனத்தால் வைத்தியசாலையில் அனுமதி..! மேலும் படிக்க...

35 ஜனாதிபதி வேட்பாளா்கள் பிரச்சாரத்திற்காக செலவிட்டுள்ள பணம் 10 ஆயிரம் மில்லியன் ரூபாய்..!

35 ஜனாதிபதி வேட்பாளா்கள் பிரச்சாரத்திற்காக செலவிட்டுள்ள பணம் 10 ஆயிரம் மில்லியன் ரூபாய்..! மேலும் படிக்க...

Radio
×