மன்னார்

யாழ்.மாவட்டத்தில் மேலும் 56 பேர் உட்பட வடக்கில் 77 பேருக்கு கொரோனா தொற்று! யாழ்.மாவட்டம் தொடர்ந்தும் அபாயத்தில்..

யாழ்.மாவட்டத்தில் மேலும் 56 போ் உட்பட வடக்கில் 77 பேருக்கு கொரோனா தொற்று! யாழ்.மாவட்டம் தொடா்ந்தும் அபாயத்தில்.. மேலும் படிக்க...

யாழ்.மாவட்டத்தில் 14 சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுகள் உட்பட வடக்கில் 30 சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுகள் அபாய வலயங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது!

யாழ்.மாவட்டத்தில் 14 சுகாதார வைத்திய அதிகாாி பிாிவுகள் உட்பட வடக்கில் 30 சுகாதார வைத்திய அதிகாாி பிாிவுகள் அபாய வலயங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது! மேலும் படிக்க...

யாழ்.மாவட்டத்தில் 50 பேர் உட்பட வடக்கில் 69 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி!

யாழ்.மாவட்டத்தில் 50 போ் உட்பட வடக்கில் 69 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி! மேலும் படிக்க...

யாழ்.மாவட்டத்தில் மேலும் 32 பேர் உட்பட வடக்கில் 60 பேருக்கு தொற்று! தொடரும் அபாயம்..

யாழ்.மாவட்டத்தில் மேலும் 32 போ் உட்பட வடக்கில் 60 பேருக்கு தொற்று! தொடரும் அபாயம்.. மேலும் படிக்க...

யாழ்.மாவட்டம் தொடர்ந்தும் ஆபத்தில்! மேலும் 60 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி, வடக்கில் 80 பேருக்கு தொற்று..

யாழ்.மாவட்டம் தொடா்ந்தும் ஆபத்தில்! மேலும் 60 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி, வடக்கில் 80 பேருக்கு தொற்று.. மேலும் படிக்க...

யாழ்.மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றாளர் எண்ணிக்கை தொடர்ந்தும் உயர்வு, நேற்றும் 50 பேருக்கு தொற்று உறுதி..

யாழ்.மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றாளா் எண்ணிக்கை தொடா்ந்தும் உயா்வு, நேற்றும் 50 பேருக்கு தொற்று உறுதி.. மேலும் படிக்க...

யாழ்.மாவட்டத்தில் 65 பேர் உட்பட வடக்கில் 78 பேருக்கு தொற்று உறுதி!

யாழ்.மாவட்டத்தில் 65 போ் உட்பட வடக்கில் 78 பேருக்கு தொற்று உறுதி! மேலும் படிக்க...

மன்னார் மாவட்டத்தை சேர்ந்த இளம் குடும்பஸ்த்தர் கொரோனா தொற்றினால் மரணம்!

மன்னாா் மாவட்டத்தை சோ்ந்த இளம் குடும்பஸ்த்தா் கொரோனா தொற்றினால் மரணம்! மேலும் படிக்க...

யாழ்.மாவட்டத்தில் தொடரும் கொரோனா அபாயம்! நேற்றும் 29 பேருக்கு தொற்று, யாழ்.போதனா வைத்தியசாலை முடிவு..

யாழ்.மாவட்டத்தில் தொடரும் கொரோனா அபாயம்! நேற்றும் 29 பேருக்கு தொற்று, யாழ்.போதனா வைத்தியசாலை முடிவு.. மேலும் படிக்க...

யாழ்.மாவட்டத்தில் பச்சிளம் குழந்தைகள், சிறுவர்கள் உட்பட 34 பேருக்கு தொற்று! மருத்துவபீட ஆய்வு முடிவு..

யாழ்.மாவட்டத்தில் பச்சிளம் குழந்தைகள், சிறுவா்கள் உட்பட 34 பேருக்கு தொற்று! மருத்துவபீட ஆய்வு முடிவு.. மேலும் படிக்க...

Radio