என

சிறைச்சாலைக்குள் நுழைந்து தமிழ் அரசியல் கைதிகளை முழங்காலில் இருத்தி சித்திரவதை, துப்பாக்கியை காட்டி கொல்வேன் என அச்சுறுத்திய அமைச்சர்..!

சிறைச்சாலைக்குள் நுழைந்த இராஜாங்க அமைச்சா் தமிழ் அரசியல் கைதிகளை முழங்காலில் இருத்தி துப்பாக்கி முனையில் கொலை அச்சுறுத்தல் விடுத்துள்ளதாக தமிழ்தேசிய மக்கள் மேலும் படிக்க...

Radio