மாங்குளத்தில் ஆதிசிவன் சிலை, தமிழில் திருக்குடமுழுக்கு..

ஆசிரியர் - Editor
மாங்குளத்தில் ஆதிசிவன் சிலை, தமிழில் திருக்குடமுழுக்கு..

முல்லைத்தீவு- மாங்குளம் பகுதியில் சிவஞான சித்தா்பீட வளாகத்தில் ஆதிசிவன் சிலை ஒ ன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், தமிழில் திருக்குடமுழுக்கு நடைபெற்றுள்ளது. 

முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் பாாியளவில் குடியேற்றங்கள் மற்றும் திட்டமிட்ட பௌத்தமய மாக்கல் இடம்பெற்றுவரும் நிலையில் இந்த ஆதிசிவன் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 


Radio
×