காவடிக்கு முள் குத்துவதற்கும் சுகாதார திணைக்களத்தின் அனுமதி பெறவேண்டுமாம்.. புதிய உத்தரவு.

ஆசிரியர் - Editor
காவடிக்கு முள் குத்துவதற்கும் சுகாதார திணைக்களத்தின் அனுமதி பெறவேண்டுமாம்.. புதிய உத்தரவு.

கோவில்களில் காவடிக்கு முள் குத்துவதற்கு சுகாதார திணைக்களத்தின் அனுமதி பெ றவேண்டும். அவ்வாறான அனுமதி பெறாதவா்கள் முள் குத்த இடமளிக்கப்படாது என சாவகச்சோி சுகாதார பிாிவு அறிவித்துள்ளது. 

காவடி எடுப்­போ­ரின் நலன் கருதி காவடி முள் வைத்­தி­ருப்­போ­ரும் முட்­கா­வடி எடுக்­க­ வுள்­ளோ­ரும் பரி­சோ­த­னை­களை மேற்­கொண்ட பின்­னரே காவடி எடுக்­க­ மு­டி­யு­மென்­ றும் அனு­மதி பெறா­மல் நேர்த்­திக்­கா­கக் காவடி எடுக்க முயன்­றால் 

சட்ட நட­வ­டிக்­கைக்கு உட்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­வர் என­வும் சுகா­தா­ரத் திணைக்­க­ளத்­தினர் அறி­வித்­துள்­ள­னர். சாவ­கச்­சேரி மட்­டு­வில் பன்­றித்­த­லைச்சி கண்­ணகை அம்­பாள் ஆலய பங்­கு­னித் திங்­கள் பொங்­கல் உற்­ச­வத்­தை­யொட்டி 

வெளிட்­டுள்ள செய்­திக்­கு­றிப்­பில் இவ்­வாறு அறி­வித்­துள்­ள­னர். பொங்­கல் உற்­ச­வத்­ தை­யொட்டி தண்­ணீர்ப் பந்­தல் நடத்­து­வோர் பயன்­ப­டுத்­த­வுள்ள கிணறு தொடர்­பான விவ­ரங்­க­ளைச் சமர்ப்­பித்து பொதுச் சுகா­தார பரி­சோ­த­க­ரின் அறிக்கை 

பெற்ற பின்­னரே கிணற்­று­நீர் பாவ­னைக்கு எடுக்க வேண்­டும். கிணற்­றி­லி­ருந்து வாக­ னங்­க­ளில் கொண்டு வரு­ப­வர் தனி­ந­பர் சுகா­தா­ரம் தொடர்­பான பரி­சோ­தனை மேற்­ கொண்டு அறிக்கை பெற்­றி­ருக்­க­வேண்­டும்.

பங்­கு­னித் திங்­கள் பொங்­கல் உற்­சவ காலத்­தில் வெப்­பம் அதி­க­மா­கக் காணப்­ப­டு­வ­ தால் குழந்­தை­கள் சிறு­வர்­க­ளு­டன் வரு­வோர் சுத்­த­மான குடி­தண்­ணீ­ரைக் கொண்டு வரு­மா­றும் அறி­வித்­துள்­ள­னர். 

ஆலய வளா­கத்­தில் காணப்­ப­டும் தீர்த்­தக் கேணி­நீர் பொங்­கல், அன்­ன­தா­னம் போன்­ ற­வற்­றுக்­குப் பயன்­ப­டுத்­து­வ­தால் இரா­ச­ய­னப் பொருள்­க­ளான சவர்க்­கா­ரம் சம்போ பாவிப்­பதை தவிர்த்­துக் கொள்­ளு­மா­றும் அறி­வித்து 

மக்­க­ளின் சுகா­தார நலன் கருதி நட­வ­டிக்­கை­கள் மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டுள்­ள­தால் அடி­ யார்­களை ஒத்­து­ழைப்பு வழங்­கு­மா­றும் கேட்­டுள்­ள­னர்.

Radio
×