கொரோனா தொற்றினால் உயிரிழப்போரின் உடலை அடக்கம் செய்ய அனுமதிக்கும் வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியானது..!

ஆசிரியர் - Editor I
கொரோனா தொற்றினால் உயிரிழப்போரின் உடலை அடக்கம் செய்ய அனுமதிக்கும் வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியானது..!

இலங்கையில் கொரோனா தொற்றினால் உயிரிழந்தவர்களை அடக்கம் செய்வதற்கு அனுமதியளிக்கும் சிறப்பு வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியாகியுள்ளது.ஷ 

Radio