தேசிய மட்டத்தில் முதலிடம் பிடித்த விக்ரோறியா மணவி

ஆசிரியர் - Editor II
தேசிய மட்டத்தில் முதலிடம் பிடித்த விக்ரோறியா மணவி

கொழும்பு சுகததாச விளையாட்டரங்கில் இன்று சனிக்கிழமை நடைபெற்ற தேசியமட்ட 5000M வேகநடைப்போட்டியில் சுழிபுரம் விக்ரோறியாக்கல்லூரி மாணவி ஜீ.தமிழரசி தேசியமட்டத்தில் முதலிடத்தைப் பெற்று தங்கப்பதக்கத்தினைத் தனதாக்கிக்கொண்டுள்ளார்.


வடக்கு – கிழக்கு தமிழர் தாயகத்தில் தொடர்ந்தும் கேள்விக்குள்ளாகும் நினைவு கூறும் உரிமை !

மேலும் சங்கதிக்கு