யாழ்.மாநகரசபை மேயராக இமானுவேல் ஆனோல்ட்

ஆசிரியர் - Editor
யாழ்.மாநகரசபை மேயராக இமானுவேல் ஆனோல்ட்

யாழ்.மாநகரசபை மேயராக இமானுவேல் ஆனோல்ட் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பி ரதி மேயராக ஈசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதா கவும் தமிழ்தேசிய கூட்டமைப்பு உத்தியோ கபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இன்று காலை 11 மணியளவில் மாட்டின் வீ தியில் உள்ள தமிழரசு கட்சி அலுவலகத்தி ல் நடைபெற்ற தமிழ்தேசிய கூட்டமைப்பின் அங்கத்துவ கட்சிகளுக்கிடையிலான சந்திப்பின்போதே மேற்படி தீர்மானம் எடுக்கப்ப ட்டுள்ளதாக சந்திப்பின் நிறைவில் ஊடகங் களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும்போதே கட்சி மேற்படி உத்தியோகப்பூர்வ முடிவை அறிவி த்துள்ளது.

Radio
×