அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் 20 தொடக்கம் 25 வீதத்தினால் வீழ்ச்சி...! வர்த்தக அமைச்சு..

ஆசிரியர் - Editor I
அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் 20 தொடக்கம் 25 வீதத்தினால் வீழ்ச்சி...! வர்த்தக அமைச்சு..

நாட்டில் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் விலைகள் 20 தொடக்கம் 25 வீதம் வரையில் குறைவடைந்துள்ளதாக வர்த்தக அமைச்சு தொிவித்திருக்கின்றது. 

இலங்கைக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு திறந்த கணக்குகள் மூலம் அனுமதிக்கப்பட்டதன் பின்னர், 

பொருட்களுக்கான தட்டுப்பாடு குறைந்து வருவதாக அமைச்சர் நளின் பெர்னாண்டோ குறிப்பிட்டார்.

இதன் காரணமாகவே பொருட்களின் விலை வேகமாக வீழ்ச்சியடைந்து வருவதாக அமைச்சர் கூறினார்.

எதிர்வரும் நாட்களில் மேலும் பல பொருட்களின் விலைகள் குறைவடையும் என அமைச்சர் நளின் பெர்னாண்டோ குறிப்பிட்டார். 

ஒரு கிலோ பருப்பின் விலை 150 ரூபாவால் குறைவடைந்திருப்பதாக அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார்.

மூத்த அதிகாரிகள் இளங்கோவன் - செந்தில்நந்தனன் இடமாற்றத்தில் நடந்தது என்ன? (ரிப்போர்ட்)

மேலும் சங்கதிக்கு