2021ம் ஆண்டில் அகதிகளை உள்ளீர்க்கும் இலக்கை அடையாத கனடா..!

ஆசிரியர் - Editor II
2021ம் ஆண்டில் அகதிகளை உள்ளீர்க்கும் இலக்கை அடையாத கனடா..!

2021ம் ஆண்டு 81 ஆயிரம் அகதிகளை உள்ளீர்க்கும் கனடாவின் இலக்கு எட்டப்படவில்லை. என அந்நாட்டு குடிவரவு மற்றும் அகதிகள் குடியுரிமை தொடர்பான புள்ளி விபரங்கள் கூறுகின்றன.

2021ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் 81,000 அகதிகளை வரவேற்க்க கனடா திட்டமிட்டிருந்தது. ஆனால், ஒக்டோபர் 31ஆம் திகதி வரை அகதிகள் உள்வாங்கல் இலக்கில் பாதியிலேயே இருந்தது என்பதை புள்ளிவிபரங்கள் காட்டுகின்றன.

ஒக்டோபர் 31ஆம் திகதி யின்படி, 7,800க்கும் மேற்பட்ட அரசாங்க உதவி அகதிகளை கனடா வரவேற்றுள்ளது. இது மத்திய அரசாங்கத்தின் இலக்கான 12,500க்கும் குறைவானதாகும்.

கனடா வெறும் 4,500 தனியாரால் வழங்கப்பட்ட அகதிகளை ஏற்றுக்கொண்டது. தனியார் நிதியாதரவு (ஸ்பான்சர்) செய்யப்பட்ட அகதிகளுக்கான உட்கொள்ளும் இலக்கு 22,500ஆக இருந்தது.

குடிவரவு, அகதிகள் மற்றும் குடியுரிமை கனடாவில் 32,000க்கும் மேற்பட்ட அகதிகள் பாதுகாக்கப்பட்டவர்களாக (நாட்டிற்குள் நுழைந்த பிறகு புகலிடம் கோருபவர்கள்) தகுதி பெற்றுள்ளனர். 

இது அதன் இலக்கான 45,000க்குக் கீழே இருந்தது.

Radio