யாழ்.போதனா வைத்தியசாலையில் நடத்தப்பட்ட 200 பேருக்கான பீ.சி.ஆர் பரிசோதனை முடிவுகள் வெளியானது..! பணிப்பாளர் தகவல்கள்..

ஆசிரியர் - Editor I

யாழ்.போதனா வைத்தியசாலையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட 200 பேருக்கான பீ.சி.ஆர் பரிசோதனை முடிவுகள் வெளியாகியிருக்கின்றது. 

இன்றைய தினம் வடமாகாணத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்தும் அனுப்பபட்ட 200 பேருக்கான பீ.சி.ஆர் மாதிரிகள் பரிசோதனைக்குட்படுத்தப்பட்டது. 

எனினும் ஒருவருக்கும் தொற்றில்லை. என உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக பணிப்பாளர் த.சத்தியமூர்த்தி தொிவித்துள்ளார். 

Radio