நல்லுாா் கந்தனுக்கே புலுடா விட்டாரா ஆளுநா்..? ஸ்கானா் இயந்திரங்கள் எங்கே மக்கள் விசனம்..

ஆசிரியர் - Editor
நல்லுாா் கந்தனுக்கே புலுடா விட்டாரா ஆளுநா்..? ஸ்கானா் இயந்திரங்கள் எங்கே மக்கள் விசனம்..

நல்லுாா் கந்தசுவமி ஆலயத்தின் வருடாந்த மஹோட்சபத்திற்கு வரும் பக்தா்களை தொட்டு சோதனை செய்யும் நடவடிக்கைக்கு முற்றுப்புள்ளிவைக்கும் வகையில் ஸ்கானா் இயந்திரங்களை வாடகைக்கு பெற்று பொருத்தவுள்ளதாக ஆளுநா் சுரேன் கூறியிருந்தாா். 

ஆனாலும் 5 நாட்கள் கடந்துள்ள நிலையில் இன்னமும் ஸ்கானா் இயந்திரம் பொருத்தப்படவில்லை. என பொதுமக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனா். அங்கு ஏரா­ள­மான பக்­தர்­கள் கூடு­வர் என்­பது அனை­வ­ருக்­கும் தெரிந்­தி­ருந்­தும் 

சோத­னைக் கெடு­பிடிகள்­ குறை­வில்லை. அத­னால் பொலி­ஸா­ரின் சோத­னைக்­குப் பக்­தர்­கள் மட்­ டு­மன்றி பல­ரும் கடும் எதிர்ப்­புத் தெரி­விக்­கின்­ற­னர். நல்­லைக் கந்­த­னின் வரு­டாந்த மகோற்­ச­வம் கடந்த 6ஆம் திகதி கொடி­யேற்­றத்­து­டன் ஆரம்­ப­மான நிலை­யில் 

பொலி­ஸார் உடற்­ப­ரி­சோ­தனை யில் ஈடு­ப­டு­வ­தற்­குக் கடும் ஆட்­சே­பனை தெரி­விக்­கின்­ற­ னர். கடந்த எட்­டாம் திகதி வடக்கு மாகாண ஆளு­நர் சுரேன் ராக­வன் நடத்­திய செய்­தி­யா­ளர் சந்­ திப்­பில், உடற்­ப­ரி­சோ­தனை நிறுத்­தப்­பட்டு 

இயந்­தி­ரம் ஊடான பரி­சோ­தனை மேற்­கொள்­ளப்­ப­டும் என்று உறுதி அளித்­தி­ருந்­தார்.

Radio