கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட விளம்பரம்

7ம் ஆண்டின் நிறைவில் www.JaffnaZone.com..

ஆசிரியர் - Editor
7ம் ஆண்டின் நிறைவில் www.JaffnaZone.com..

உலகெங்கிலுமிருந்து இலங்கை, வடகிழக்கு செய்திகளை பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் யாழ்ப்பாணவலயம் இணைய ஊடக வாசகர்கள் அனைவருக்கும் இதுவரை எமக்கு வழங்கிவந்த பேராதரவுக்கு எம் நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்வதோடு மேலும் தங்கள் ஆதரவை வேண்டிநிற்கின்றோம்.

எமது JaffnaZone.com இணையத்தளம் ஆப்ஸ் apps உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

- பிரதம ஆசிரியர் -
யாழ்ப்பாணவலயம்

Radio
×