கண்ணீர் அஞ்சலி

கண்ணீர் அஞ்சலி

பெயர் - திருமதி: கதிரவேல் பரிமளம்
பிறந்த இடம் - யாழ். உரும்பிராய்
வாழ்ந்த இடம் - யாழ். உரும்பிராய்
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 19, Sep 2021

கண்ணீர் அஞ்சலி

பெயர் - ஊடகவியலாளர் : திரு. ஞானப்பிரகாசம் பிரகாஸ்
பிறந்த இடம் - யாழ்.கொடிகாமம்
வாழ்ந்த இடம் - யாழ்.சாவகச்சேரி
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 03, Sep 2021

கண்ணீர் அஞ்சலி

பெயர் - திருமதி பூபதி நடராஜா
பிறந்த இடம் - யாழ். உரும்பிராய்
வாழ்ந்த இடம் - யாழ். உரும்பிராய்
முழுவிபரம்பிரசுரித்த திகதி - 28, Aug 2021