ஆன்மீகம்

இன்றைய நாள் எப்படி 29/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆவணி மாதம் 13ம் தேதி, துல்ஹஜ் 17ம் தேதி,29.8.18 புதன்கிழமை, தேய்பிறை, திரிதியை திதி இரவு 8:41 வரை;அதன் பின் சதுர்த்தி திதி, உத்திரட்டாதி மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 26/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆவணி மாதம் 10ம் தேதி, துல்ஹஜ் 14ம் தேதி,26.8.18 ஞாயிற்றுக்கிழமை, வளர்பிறை, பவுர்ணமி திதி மாலை 5:35 வரை;அதன் பின் பிரதமை திதி, அவிட்டம் மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 25/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆவணி மாதம் 9ம் தேதி, துல்ஹஜ் 13ம் தேதி,25.8.18 சனிக்கிழமை, வளர்பிறை, சதுர்த்தசி திதி மதியம் 3:59 வரை;அதன் பின் பவுர்ணமி திதி, திருவோணம் மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 24/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆவணி மாதம் 8ம் தேதி, துல்ஹஜ் 12ம் தேதி,24.8.18 வெள்ளிக்கிழமை, வளர்பிறை, திரயோதசி திதி மதியம் 2:02 வரை;அதன் பின் சதுர்த்தசி திதி, மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 23/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆவணி மாதம் 7ம் தேதி, துல்ஹஜ் 11ம் தேதி,23.8.18 வியாழக்கிழமை, வளர்பிறை, துவாதசி திதி மதியம் 12:06 வரை;அதன் பின் திரயோதசி திதி, பூராடம் மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 22/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆவணி மாதம் 6ம் தேதி, துல்ஹஜ் 10ம் தேதி,22.8.18 புதன்கிழமை, வளர்பிறை, ஏகாதசி திதி காலை 10:14 வரை;அதன் பின் துவாதசி திதி, பூராடம் மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 20/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆவணி மாதம் 4ம் தேதி, துல்ஹஜ் 8ம் தேதி,20.8.18 திங்கட்கிழமை, வளர்பிறை, நவமி திதி காலை 7:25 வரை;அதன் பின் தசமி திதி, கேட்டை நட்சத்திரம் மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 19/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆவணி மாதம் 3ம் தேதி, துல்ஹஜ் 7ம் தேதி,19.8.18 ஞாயிற்றுக்கிழமை, வளர்பிறை, அஷ்டமி திதி காலை 6:37 வரை;அதன் பின் நவமி திதி, அனுஷம் மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 18/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆவணி மாதம் 2ம் தேதி, துல்ஹஜ் 6ம் தேதி,18.8.18 சனிக்கிழமை, வளர்பிறை, சப்தமி திதி காலை 6:18 வரை;அதன்பின் அஷ்டமி திதி, விசாகம் நட்சத்திரம் மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 17/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆவணி மாதம் 1ம் தேதி, துல்ஹஜ் 5ம் தேதி,17.8.18 வெள்ளிக்கிழமை, வளர்பிறை, சஷ்டி திதி காலை 6:34 வரை;அதன் பின் சப்தமி திதி, சுவாதி மேலும் படிக்க...