ஆன்மீகம்

இன்றைய நாள் எப்படி 20/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆவணி மாதம் 4ம் தேதி, துல்ஹஜ் 8ம் தேதி,20.8.18 திங்கட்கிழமை, வளர்பிறை, நவமி திதி காலை 7:25 வரை;அதன் பின் தசமி திதி, கேட்டை நட்சத்திரம் மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 19/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆவணி மாதம் 3ம் தேதி, துல்ஹஜ் 7ம் தேதி,19.8.18 ஞாயிற்றுக்கிழமை, வளர்பிறை, அஷ்டமி திதி காலை 6:37 வரை;அதன் பின் நவமி திதி, அனுஷம் மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 18/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆவணி மாதம் 2ம் தேதி, துல்ஹஜ் 6ம் தேதி,18.8.18 சனிக்கிழமை, வளர்பிறை, சப்தமி திதி காலை 6:18 வரை;அதன்பின் அஷ்டமி திதி, விசாகம் நட்சத்திரம் மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 17/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆவணி மாதம் 1ம் தேதி, துல்ஹஜ் 5ம் தேதி,17.8.18 வெள்ளிக்கிழமை, வளர்பிறை, சஷ்டி திதி காலை 6:34 வரை;அதன் பின் சப்தமி திதி, சுவாதி மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 16/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆடி மாதம் 31ம் தேதி, துல்ஹஜ் 4ம் தேதி,16.8.18 வியாழக்கிழமை, வளர்பிறை, பஞ்சமி திதி காலை 7:19 வரை;அதன் பின் சஷ்டி திதி, சித்திரை மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 14/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆடி மாதம் 29ம் தேதி, துல்ஹஜ் 2ம் தேதி,14.8.18 செவ்வாய்க்கிழமை, வளர்பிறை, திரிதியை திதி காலை 10:03 வரை;அதன் பின் சதுர்த்தி திதி, உத்திரம் மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 13/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆடி மாதம் 28ம் தேதி, துல்ஹஜ் 1ம் தேதி,13.8.18 திங்கட்கிழமை, வளர்பிறை, துவிதியை திதி காலை 11:57 வரை;அதன் பின் திரிதியை திதி, பூரம் மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 12/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆடி மாதம் 27ம் தேதி, துல்ஹாதா 29ம் தேதி,12.8.18 ஞாயிற்றுக்கிழமை, வளர்பிறை, பிரதமை திதி மதியம் 2:04 வரை;அதன் பின் துவிதியை திதி, மகம் மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 10/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆடி மாதம் 25ம் தேதி, துல்ஹாதா 27ம் தேதி,10.8.18 வெள்ளிக்கிழமை, தேய்பிறை, சதுர்த்தசி திதி மாலை 6:47 வரை;அதன் பின் அமாவாசை திதி, பூசம் மேலும் படிக்க...

இன்றைய நாள் எப்படி 09/08/2018

இன்று! விளம்பி வருடம், ஆடி மாதம் 24ம் தேதி, துல்ஹாதா 26ம் தேதி,9.8.18 வியாழக்கிழமை, தேய்பிறை, திரயோதசி திதி இரவு 9:13 வரை;அதன் பின் சதுர்த்தசி திதி, திருவாதிரை மேலும் படிக்க...