சீறிப் பாய்ந்தார் சிறிசேன!

ஆசிரியர் - Admin
சீறிப் பாய்ந்தார் சிறிசேன!

அரசாங்கத்தின் பிரதான பங்காளியான ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் மீது, ஆளும் தரப்பினரே பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை கடுமையான முறையில் முன்வைக்கின்றனர் எனத் தெரிவித்த முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன, ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியும் இணைந்திருந்தால் அரசாங்கத்துக்கு மூன்றிலிரண்டு பெரும்பான்மையை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என ஞாபகமூட்டினர்.

 சுதந்திரக் கட்சியின் மீது சேறுபூசும் செயற்பாடுகள் பாரதூரமானவை என்றும் நினைவூட்டிய அவர், ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியைச் சேர்ந்த 14 பேர், அரசாங்கத்துக்குள் இருப்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று அரசாங்கத்துக்கு நினைவூட்டினார்.

 மேலும், தான் ஜனாதிபதியாக இருந்த காலத்தில் பயன்படுத்திய வாகனங்கள் தொடர்பிலான குற்றச்சாட்டுகள், அமைச்சர் மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு கடுந்தொனியில் பதிலளித்தார்.

Radio