தேனிசை செல்லப்பாவின் குரலில் சிவாஜிலிங்கத்திற்கு ஆதரவாக புதிய காணொலி வடிவில் வெளியிடப்பட்டுள்ள பாடல்...

ஆசிரியர் - Admin

தேனிசை செல்லப்பாவின் குரலில் சிவாஜிலிங்கத்திற்கு ஆதரவாக புதிய காணொலி வடிவில் வெளியிடப்பட்டுள்ள பாடல்...

இது ஒரு கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட தேர்தல் விளம்பரம் 

'புலம் பெயர்ந்த தமிழர்கள்'

Radio